No items found.

Rolf Solberg

Salgsledelse primært rettet mot SMB markedet, organisasjoner og offentlig sektor- nasjonalt.

Egenskaper: - Mål- og resultatbevisst, service-, utviklings- og løsningsorientert.

Liker å jobbe med mennesker og samspillet som oppstår i team. Med fokus på å tilrettelegge tiltak og aktiviteter som skaper vekst og kundetilfredshet!

Stort nettverk innen ulike bransjer lokalt, regionalt og nasjonalt.

rolf@rs-agenturer.com
404 00 101

Artikler

No items found.
Rolf Solberg
Text Link
Christian Hofbauer
Text Link
Hans Haugan
Text Link