No items found.

Christian Hofbauer

Resultatorientert og analytisk med fokus på å bygge langsiktige relasjoner på alle nivåer både internt og eksternt. Gode mellommennskelige egenskaper, vant til å forhandle på høyt nivå, samt flink til å speile kundens ønsker, interesser og behov.

christian.hofbauer@orion.no
917 08 058

Artikler

Rolf Solberg
Text Link
Christian Hofbauer
Text Link
Hans Haugan
Text Link