No items found.

Hans Haugan

Entusiastisk og salgsorientert salgsperson som trives med å være en del av et miljø med fokus på kunnskap, kompetanse og resultater hvor alle jobber sammen for å nå høye mål og forventninger. Bred erfaring innen salg, account management og forretningsutvikling med gode resultater og referanser å vise til. Resultatorientert og analytisk med fokus på å bygge langsiktige relasjoner på alle nivåer både internt og eksternt. Gode mellommennskelige egenskaper, vant til å forhandle på høyt nivå, samt flink til å speile kundens ønsker, interesser og behov. Besitter god forretningsforståelse, entreprenørånd og samfunnsengasjement og viser høy grad av initiativ, egenskaper som kommer godt med i dagens næringsliv.

hans@effektdigital.no
906 35 579

Artikler

Rolf Solberg
Text Link
Christian Hofbauer
Text Link
Hans Haugan
Text Link