Personvernerklæring for Dult AS

Dult er forpliktet til å ivareta personvernet og sikkerheten til våre kunder, besøkende og samarbeidspartnere. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker, beskytter og deler personlig informasjon.

Innhenting av informasjon

Vi kan samle inn personlig informasjon på følgende måter:

  1. Informasjon du gir oss: Når du registrerer deg for tjenester, sender henvendelser eller kommuniserer med oss, kan vi be om informasjon som navn, e-postadresse, adresse og annen relevant informasjon.
  2. Automatisk innhentet informasjon: Vi kan samle inn informasjon om din bruk av våre nettsider, inkludert IP-adresse, nettlesertype, tidspunkt for tilgang og besøkte sider, ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier.

Bruk av informasjon

Vi bruker den innsamlede informasjonen til følgende formål:

  1. For å levere våre tjenester og støtte til deg.
  2. For å forbedre våre tjenester og nettsider.
  3. For å kommunisere med deg angående våre tjenester, oppdateringer og relevante tilbud.

Deling av informasjon

Vi vil ikke selge, leie ut eller på annen måte dele din personlige informasjon med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å levere tjenestene du ber om, etter avtale eller pålagt av loven.

Sikkerhet

Vi tar alle rimelige forholdsregler for å beskytte den innsamlede informasjonen mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i den personlige informasjonen vi har om deg, rette feil, be om sletting eller begrensning av behandlingen, og motsette deg bruken av dine personlige data.

Henvendelser om retting, sletting og innsyn kan rettes til hei@dult.io

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen, og eventuelle endringer vil bli publisert på våre nettsider.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 2. januar 2024.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring eller vår behandling av personlig informasjon, vennligst kontakt oss e-post hei@dult.io eller på telefon 909 14 000