Bli kjent med dult og dulterne bak

Salg er ikke alt, men uten salg er det ingenting. Allikevel finnes det ingen verktøy som hjelper selgere i jobben med å oppnå bedre tilslagsprosent, raskere prosesser og større kontrakter.

Hva betyr dulting?

Nudge theory beskriver hvordan man kan «dultes» til å gjøre valg som er i ens egne langsiktige interesse. Psykolog og nobelprisvinner i økonomi, Daniel Kahneman beskriver hjernens to systemer:

System 1 Thinking fast - systemet opererer nær sagt automatisk
System 2 Thinking slow - den logiske, nysgjerrige og bevisste tenkemåten.


Dulting skal kontinuerlig motivere og belønne system 1 slik at langsiktige målsettinger gjennom system 2 nås. I Dult benytter vi dulting for å hjelpe selgerne til å jobbe systematisk, strukturert og jevnt.

Litt om gründerne bak dult

Jo André Fiksdal

Gründer av OXX. Erfaring fra salg, rådgiving, prosjektledelse, ledelse, utvikling av komplekse løsninger i ulike bransjer og etablering og salg av flere digitale virksomheter.

Har blant annet jobbet med å utvikle løsninger for Legeforeningen, Storebrand, OBOS, Søderberg & Partners, Silver, Grieg Investor m.fl.

Jack Skallerud Bråthen

Gründer og erfaring fra salg, salgsledelse, prosjektledelse og etablering, utvikling og salg av flere virksomheter innen forsikring; DUBORGH skadeforsikring / White Label Insurance som ble solgt til Codan Forsikring og WaterCircles Forsikring forsikring som ble etablert i 2010 og i dag har ca. 140 ansatte i Norge og Sverige.